Verhuur & lease

Hubtex Nederland biedt de mogelijkheid om een machine te huren, financieel te leasen of operationeel te leasen. Uw machine wordt dan ondergebracht bij Hubtex Financial Services.

Image
Een zijlader of meerwegtruck huren of leasen is in de volgende situaties aan te raden
 • Als u kapitaal voor andere investeringen nodig heeft.
 • Als u geen eigenaar van de Hubtex zijlader wil zijn.
 • Als u de kosten grotendeels ten laste van uw winst- en verliesrekening wil laten komen.
Image
Operational lease

Een machine die geleased wordt door middel van operational lease is geen balanspost omdat u geen eigenaar bent van de machine. De maandelijkse kosten gaan daardoor direct van uw resultaat af en er vindt geen afschrijving plaats. Machines die u leaset met deze leasevorm worden op papier ondergebracht bij een leasemaatschappij. Het financiële gedeelte stelt u contractueel op met de betreffende leasemaatschappij. Hierbij gelden de voorwaarden van de leasemaatschappij. Alle risico’s zijn dan ook voor de leasemaatschappij. Operational lease houdt het volgende in:

Image
 • U heeft geen zorgen over service en onderhoud van de Hubtex machine; de service wordt verleend door het bedrijf dat de Hubtex machine levert.
 • U betaalt één vast bedrag voor zowel lease als service en onderhoud.

Na het verstrijken van de vooraf overeengekomen leaseperiode heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Beëindigen van de overeenkomst.
 • Teruggave van de Hubtex machine aan de partij waarbij u leaset.
 • Een nieuwe overeenkomst afsluiten.
 • De Hubtex machine kopen tegen een van tevoren vastgestelde restwaarde, de zogenaamde koopoptie.

Wilt u meer weten over deze leasevorm en de hierbij behorende service? Wij helpen u graag verder.

Image
Huur

Gehuurde machines zijn geen balanspost. Het huurcontract is een contract tussen u en de verhurende partij. Hierbij gelden voorwaarden van de verhurende partij. U kunt de huurkosten, bestaande uit huur en onderhoudskosten, direct ten laste van de winst- en verliesrekening leggen. Huren houdt het volgende in:

 • U bent geen eigenaar van de Hubtex machine.
 • U heeft geen zorgen over service en onderhoud van de Hubtex machine; de service wordt verleend door Hubtex Nederland.
Image

Na het verstrijken van de vooraf overeengekomen huurperiode heeft u de volgende mogelijkheden:

 • De overeenkomst beëindigen, waardoor de machine wordt teruggegeven aan de verhuurder.
 • De huurperiode verlengen tegen nieuwe en vaak gunstigere voorwaarden.
 • De Hubtex machine kopen voor de actuele marktwaarde.

Wilt u meer weten over het huren van een Hubtex machine en de bijkomende voordelen en condities? Neem dan gerust contact met ons op.

Image
Financial lease

Een machine die door middel van financial lease wordt geleaset vormt een balanspost. Dat houdt in dat u de eigenaar van de heftruck bent en daardoor zijn alle risico’s voor u. Dit wordt vastgesteld in een contract tussen u en de betreffende leasemaatschappij. Hierbij gelden de voorwaarden van de leasemaatschappij. Na de leaseperiode bent u eigenaar van de machine. U betaalt de volledige waarde van de Hubtex machine plus rente in termijnen.

Image

 

 

 

Wilt u meer weten over deze leasevorm en de hierbij behorende service, bestaande uit full service of een serviceabonnement? Wij helpen u graag verder.

Met lease en huur blijft u financieel flexibel en zijn grote investeringen niet nodig!